Vücut Kitle İndeksi Hesaplama

Vücut Kitle İndeksi VKİ hesaplama yöntemi oldukça basit bir işlemdir. Kişinin vücut ağırlığının boyunun metre olarak karesine bölünmesi ile bulunur.
VKİ = Ağırlık / (Boy * Boy)

örneğin: 110/(1.73*1.73)=36.8 VKİ
18 ve altı (underweight) Zayıf
20-24.9 (healthy weight ) Normal kilolu
25-29.9 (overweigh) Fazla kilolu
30-39.9 (Obese) Obez
40-49.9 (Morbidy obese ) Morbid obez
50 ve üstü Süper obez

Bu tabloya ve işleme göre rahatlıkla vücut kitle indeksinizi hesaplayıp ne durumda olduğunuzu görebilirsiniz.